คำเทศนา : รักไม่มีเงื่อนไข : โรม 12:9-21


คำเทศนา : รักไม่มีเงื่อนไข : โรม 12:9-21
คำเทศนา : รักไม่มีเงื่อนไข : โรม 12:9-21
BCF Sermon   02 14 21   David & Gregg
BCF Sermon 02 14 21 David & Gregg
คำเทศนา : ประตูแคบ : มัทธิว 7:13-14
คำเทศนา : ประตูแคบ : มัทธิว 7:13-14
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

คำเทศนา : การอธิษฐานอย่างไม่ลดละ : ลูกา 18:1-8 : ซีรีย์กำลังจากพระเจ้า
คำเทศนา : การอธิษฐานอย่างไม่ลดละ : ลูกา 18:1-8 : ซีรีย์กำลังจากพระเจ้า
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2021
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2021
คำเทศนา : ทรงพาไปทางอ้อม : อพยพ 13:17-22
คำเทศนา : ทรงพาไปทางอ้อม : อพยพ 13:17-22
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021

Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021
Live นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021
จัดระเบียบชีวิต
จัดระเบียบชีวิต
พบพระคริสต์..ชีวิตเปลี่ยน
พบพระคริสต์..ชีวิตเปลี่ยน
The Blessing
The Blessing

มาเถิดมาขอบพระคุณพระเจ้า
มาเถิดมาขอบพระคุณพระเจ้า
ล็อคดาวน์ความหวาดวิตก
ล็อคดาวน์ความหวาดวิตก
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ