วันอาทิตย์

09.50-10.00 น.  อธิษฐานเตรียมใจก่อนนมัสการ
10.00-10.30 น.  นมัสการพระเจ้า
10.30-10.40 น.  กล่าวต้อนรับ
10.40-11.30 น.  เทศนา
11.30-11.40 น.  พิธีมหาสนิท (อาทิตย์แรกของเดือน)
11.30-11.40 น.  ถวายทรัพย์ 
11.40-11.50 น.  อธิษฐานเผื่อวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก (อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)
อธิษฐานปิดการประชุม